Jätkusuutlikkus tähendab eluviisi ja töömeetmeid, millega välditakse igapäevaeluks vajalike loodusvarade ülekasutamist, raiskamist või isegi hävitamist. Selle terminiga tähistatav põhimõte võeti metsanduses kasutusele juba sadu aastaid tagasi. See tähendab metsakasutust viisil, mille puhul raiutakse aja jooksul just nii palju puid, kui palju jõuab selle ajaga tagasi kasvada. Seega ei raiuta kogu metsa korraga maha, vaid see jõuab uueneda ja ka järgnevad põlvkonnad saavad metsa kasutada.