Kliimakaitse

Kliima kaitsmine on kõige olulisem ülesanne, millega tänapäeval silmitsi seisame. Kliimamuutused koos bioloogilise mitmekesisuse vähenemisega mõjuvad halvasti mulla viljakusele ja elutingimustele. Pikemas perspektiivis riskime oma eksistentsi alustaladega. Toidu tootmiseks vajame õiget ilma ja piisavalt, kuid mitte liigselt sademeid, samuti viljakaid muldasid. Puu-, köögi- ja teraviljad saavad kasvada ja areneda ainult siis, kui kliima, vesi ja pinnas on harmoonias.

Seetõttu on HiPP juba aastaid pühendunud kliimakaitsele. Tänu taastuvate energiaallikate kasutamisele toodavad meie Pfaffenhofeni, Gmundeni, Glina ja Hanságligeti tehased kliimaneutraalselt. Nendest piirkondadest pärit toodetel on kliimasäästlikkuse märgis. HiPP on ka algatuse „Wirtschaft pro Klima“ ("Majandus kliima kasuks") liige. Kõik liikmesettevõtted on väga pühendunud kliima kaitsmisele. Mis puudutab kliimat mõjutavaid heitmeid, siis ei keskendu HiPP ainult tootmisprotsessile, vaid ka uutele pakendilahendustele, optimeeritud logistikale ja komposteerimisviisidele. Kõiki neid aspekte võetakse arvesse ettevõtte kliimasäästlikkuse eeskirjades.

Kui me hävitame oma mullad, avaldab see suurt mõju kahjulike gaaside emissioonile. Viljakandev maa, sood, metsamuld ja rohumaa säilitavad CO2. Lugematud mullas olevad organismid elavad süsinikdioksiidist ja toodavad hapnikku. Mahepõllumajanduses, mida HiPP on edendanud rohkem kui 60 aastat, peetakse neid mikroorganisme huumuse moodustumise ja seega mulla viljakuse aluseks.