HiPPi mahemärgistus

HiPPi mahemärgistus - seadusest karmim

HiPP tagab ulatuslikuma mahekvaliteedi kui ELi mahetoidumärgistus.

ELi mahetoidumärgistus, mille kasutust kontrollib Saksamaa tarbijakaitseministeerium, tähistab mahetoodetele seadusega kehtestatud eeskirju, mille täitmisel võib mahetoidumärgistust kasutada. Me järgime neid eeskirju täiesti enesestmõistetavalt. HiPPi mahemärgistus tähendab aga veelgi enamat kui mahetoodete eeskirjad ette näevad.

Millised on HiPPi mahekvaliteedi eelised?

HiPP kasutab ainult mahetoorainet, mis on kasvatatud Euroopa Komisjoni mahepõllumajanduse eeskirjade järgi. Kõik meie tooted läbivad ka väga range kontrolli, sest me teame: ainuüksi ELi mahetoidumärgistusest ei piisa tagamaks, et tooted ei sisalda kahjulikke lisaaineid.

Kohe pärast tooraine kohaletoomist tehakse analüüsid kahjulike lisaainete suhtes ja kui neid leitakse, saadetakse tooraine tagasi. Meie ülim eesmärk on valmistada tooteid vaid sellisest toorainest, mis ei sisalda ühtegi kahjulikku lisaainet. Seetõttu kontrollime me toorainet 850 jääkaine suhtes. HiPPi labor Pfaffenhofenis on juba aastaid olnud üks juhtivaid uurimiskeskuseid Euroopas taimekaitsevahendite jääkide analüüsi vallas.

Meie pakenditesse jõuavad ainult need toiduained, mis on läbinud range kontrolli. Ainult siis on toode HiPPi mahemärgistust väärt.

Mida tähendab mahemärgistus Euroopa Komisjoni eeskirja järgi?

Mida tähendab mahemärgistus Euroopa Komisjoni eeskirja järgi? 

Komisjoni mahepõllunduse eeskiri sisaldab üheselt mõistetavaid sätteid selle kohta, kuidas mahesaaduseid tuleb valmistada ja toota. ELi mahetoidumärgistus on välja töötatud selleks, et tagada seda kvaliteedimärki kandvate toodete puhul, et need on valmistatud põllumajandustootmises, mis

  • kasutab taimekaitseks ennetavaid abinõusid,
  • kasutab ainult keemiliselt töötlemata seemneid,
  • ei kasuta mineraallämmastikväetisi,
  • loob loomakasvatuses liikidele sobivad tingimused.

Mida Euroopa Komisjoni mahemärgistus ei taga?

Tihtipeale arvatakse ekslikult, et mahetoidumärgistus tagab ühtlasi selle, et toode ei sisalda kahjulikke lisaaineid. See ei vasta tõele. ELi mahetoidumärgistuse puhul ei ole selge, kas komisjoni mahepõllumajanduse eeskirja nõuete kohaselt toodetud põllumajandussaadus ikka on kahjulikest lisaainetest puutumata.

Näiteks saavad komisjoni sätted reguleerida ainult neid tootmisprotsessi tegureid, mis on tootmisettevõtte vahetus mõjualas. Samas ei kontrollita, kas tooraine võib tootmisprotsessis kokku puutuda eri allikatest pärit saasteainetega, mis kahjustavad toodet ilma tootja teadmata. Sellised saasteained võivad pärineda näiteks saastatud põhjaveest, kõrge õhusaaste tasemega aladelt (nt lennujaamade, lennuradade, tööstushoonete ja suure liiklusega teede lähedalt) või saastatud loomasöödast.