Veised, sead ja kodulinnud

Maheveiseliha

Veistele ja vasikatele antakse ainult mahesööta

Veised ja vasikad kasvavad kodustes mahetalupidamistes, kus nad elavad looduslikus keskkonnas ja saavad viibida avaratel karjamaadel. See muudab loomad tugevateks ja vastupidavateks – nad on terved nagu purikad. Nuumsööda kasutamine on rangelt keelatud. Ravimeid saavaid vasikaid hoitakse karjast eraldi. Meie loomadele antakse ainult mahesööta.

Mahesealiha

HiPP kasutab ainult nende loomade saaduseid, kes on kogu elu jooksul terved olnud. Lautade suurus, liikumisruum, loomarühmade arv – see kõik määratakse kindlaks sigade füsioloogiliste vajaduste järgi.

Mahelinnuliha

Kanast ei saa mahekana ainult sellega, et teda peetakse liigile sobivates tingimustes ja loodusega kooskõlas. Ka toidul on oluline roll. HiPPi mahekanad saavad range kontrolliga mahekasvatusest pärit mahetoitu. Nad saavad vabalt ringi liikuda, siblida ja liivavanne võtta ning loomaarstid kontrollivad korrapäraselt nende sigimistingimusi.

Ka kalkunid elavad loomupärastes tingimustes õues, kus nad saavad vabalt ringi liikuda. Loomulikult söövad ka nemad ainult maheteravilja.