Meie veebiteenuste kasutustingimused

Austatud veebisaidi külastaja

Järgmisel lehel on esitatud kasutustingimused, mis on seotud meie veebisaidil olevate pakkumiste ja võimalustega. Meil oleks hea meel, kui kasutaksite võimalust meiega ühendust võtta ja edaspidi ühenduses püsida. Veebisaidil olevaid pakkumisi kasutades lähtuge alltoodud eeskirjadest. Kui soovite rohkem teavet oma isikuandmete turvalise käsitlemise kohta, tutvuge meie privaatsuspõhimõtetega.

1. Üldsätted

Järgmised kasutustingimused kehtivad kogu maailmas meie uudiskirjaga liitumise, HiPP BabyClubi, võistluste, kõikide kontakteerumisviiside ning aadressil www.hipp.de asuva veebipoe kohta. Veebisaidi käitajal, HiPPi kontsernil, on õigus neid kasutustingimusi igal ajal muuta. Kasutajaid teavitatakse üldiste kasutustingimuste kehtivast versioonist veebisaidi kaudu ning neil on kahe nädala jooksul pärast muudatuste teatavakstegemist BabyClubis õigus nendega mitte nõustuda. Sellisel juhul kustutatakse automaatselt nii mittenõustunud kasutajate isikuandmed kui ka ligipääsuandmed. Veebisaidi käitaja teavitab kasutajaid nende õigusest muudatustega kahe nädala jooksul mitte nõustuda. Kasutajatele ei laiene mingeid muid õigusi, näiteks õigust esitada nõudeid mis tahes kahju eest. Registreerumisel ja veebisaidi hilisemal kasutamisel nõustub kasutaja täies ulatuses üldiste kasutustingimuste kehtiva versiooniga.

2. Võistlustega seonduvad eritingimused

Võistlustel saavad osaleda vaid täiskasvanud kasutajad. Võistluste korraldamiseks puudub seadusest tulenev kohustus. Kui ei ole öeldud teisiti, ei saa auhindu asendada rahaga. HiPPi kontserni töötajatel ja nende sugulastel on keelatud võistlustest osa võtta. Kui võistlust korraldatakse ühiselt koostööpartneriga, on koostööpartneri töötajatel ja nende sugulastel samuti keelatud võistlusest osa võtta. Võistlustel osalejate andmeid ei müüda ega laenata kolmandatele isikutele ega kasutata muul otstarbevastasel moel.