Skip to main content

Päritolust

HiPPi toodetes leiduv kala püütakse peamiselt avamerelt. Meie püügikohad asuvad Atlandi ja Vaikse ookeani kirdeosas, kus on kalade looduslikud elupaigad. Nende loomulikku elutsüklisse sekkutaksegi vaid kalapüügi näol, mis on aga range kontrolli all ja järgib merehoolduse nõukogu juhiseid. Seega aitab HiPP kaasa ookeanite ökotasakaalu säilitamist soodustava kalapüügi edendamisele.