Jätkusuutlikkus kui ettevõtte filosoofia

Jätkusuutlikkus on tasakaal kolme valdkonna – keskkonnahoiu, majanduse ja ühiskondlike seisukohtade vahel.

Kui me kujundame oma keskkonda, ühiskondlikku elu ja majandust jätkusuutlikul viisil, on meil ka tulevikku ning me kindlustame tulevastele põlvkondadele elamist väärt elu. Igasugune tegevus on jätkusuutlik vaid siis, kui see saab kindlatel tingimustel kesta lõputult.

Ka see võiks teile huvi pakkuda

Köögiviljade kasvatamine

Keemilised ained keelatud!

Tootmine ja kontroll

260 kontrolli