Liigile sobiv loomapidamine

Kooskõlas loomadele omase käitumise ja loodusliku elupaigaga.


Millised on liigile sobiva loomapidamise tingimused?

Liikidele sobivad kasvutingimused ja söötmine on mahepõllumajanduses tähtsal kohal. Seadusesätted on väga ranged: sööt peab olema pärit mahepõllundusettevõtetest ja see ei tohi sisaldada antibiootikume, jõudlust parandavaid aineid ega geneetiliselt muundatud toorainet. Loomade tervise tagab ka sobivate tõugude valik, küllaldane liikumisvabadus, suured laudad ja piisav valgus.

HiPPi töötajad teevad kohapeal regulaarset kontrolli tagamaks vastavust kõigile HiPPi loomakaitsenõuetele. Ulatuslike protsessikontrollide abil saame oma tarbijatele garanteerida, et loomakasvatus on loomasõbralik ja liigile sobiv.

Maheveiseliha

Veised ja vasikad kasvavad kodustes mahetalupidamistes, kus nad elavad looduslikus keskkonnas ja saavad viibida avaratel karjamaadel.

See muudab loomad tugevateks ja vastupidavateks – nad on terved nagu purikad. Profülaktiliste ravimite kasutamine on rangelt keelatud. Meie loomadele antakse ainult mahesööta.

Mahesealiha

HiPP kasutab ainult nende loomade saaduseid, kes on kogu elu jooksul terved olnud. Lautade suurus, liikumisruum, loomarühmade arv – see kõik määratakse kindlaks sigade füsioloogiliste vajaduste järgi.

Mahekanad

Meie mahekanad on pärit säästvalt majandatavatest kodulinnukasvatustest, nad saavad vabalt ringi liikuda, siblida ja liivavanne võtta. HiPPi mahekanad saavad mahetoitu. Loomaarstid kontrollivad lindude pidamist regulaarselt ja see peab olema järjepidevalt dokumenteeritud. Ka kalkunid elavad loomupärastes tingimustes, ilma et nende nokki kärbitaks.