Keskendutakse inimestele

Rahulolevad töötajad loovad hea tuleviku

HiPP-i ettevõtluskultuuris peame oluliseks töötajate usaldusväärset ja optimaalset töökeskkonda. Meie sotsiaalsed standardid on kõrgemad kui seaduses ja selles valdkonnas nõutavad. Me propageerime jätkusuutlikkust ja tegeleme sellega ka ise.

Meil on hea töökliima

HiPPi eetikakoodeks annab meile ühtekuuluvustunde. Töötajad hindavad juhtimist regulaarselt. Üheskoos saame kasu vähestest haiguspäevadest ja väga headest tööalastest hüvedest. Teadmusjuhtimine ja sisene soovitusskeem kuuluvad ettevõtte sisemise ärikultuuri juurde, nagu ka töötajate ajakiri “HiPP intern”.

Me oleme peresõbralik ettevõte

Paindliku tööaja kaudu soodustame perekonna ja karjääri ühendamist. Praegu töötab Pfaffenhofenis osalise tööajaga umbes 200 lapsevanemat ja peaaegu kõigil neil on oma individuaalne töökorraldus. Neist 75% on lastega emad.

Me võtame tervist ja ohutust tõsiselt

Ettevõtte pensionikava, kõrged tööohutuse ja töötervishoiu standardid, aktiivse puhkuse päevad. Edendame töötajate heaolu treeningute ja sportimisvõimaluste kaudu. Ettevõtte restoranis on mahetoit, kasutatakse kohalikke tooteid ja personali allergiatega arvestamine on veel mõned näited meie pühendumusest.

Me pakume täiendõpet

Kõik töötajad osalevad regulaarselt süstemaatilistel kursustel ja kasutavad ära meie laialdasi koolituspakkumisi.

Me toetame noori

Aastaid on meil olnud stabiilne arv praktikante. Nii kindlustame oma pereettevõtte tuleviku ja võimaldame noortel saada algusest peale hea töökogemuse. Uutel spetsialistidel on võimalus saada topeltkraad. Praktikandid õpivad tundma meie pühendumust jätkusuutlikkusele vabatahtlike keskkonnameetmete kaudu (puude istutamise päevad, kahepaiksete tiigid ja lindude pesitsuspaigad jne).

Me oleme rahvusvahelised

HiPP-s töötab 20 eri rahvusest töötajad. Oleme selle kultuurilise mitmekesisuse üle eriti uhked. See rikastab ärikultuuri ja tugevdab meie edukust globaalses keskkonnas.

Me võtame sotsiaalset vastutust tõsiselt

Sotsiaalne vastutus hõlmab ka seda, et vaadatakse maailma laiemalt ja näidatakse üles solidaarsust peredega, kes abi vajavad. Regulaarsete toiduannetuste abil aitame neid, kes meie abi kõige rohkem vajavad. Lisaks teeme koostööd ülikoolide, teadusasutuste ja teiste partneritega.