Bioloogiline mitmekesisus

Liigid ja ökosüsteemid vajavad meie kaitset

Kliimamuutuste kõrval on bioloogilise mitmekesisuse kaitse üks suurimaid väljakutseid ja kogu maailmas toimuv kadu on muret tekitav: 60% ökosüsteemidest peetakse kahjustatuks ja ainuüksi 20% imetajaliike ähvardab väljasuremine. Viimase kuue aasta jooksul on iga kuu üks tõug välja surnud. Elupaiga, liikide ja geenide kadumise tõttu muutub loodus vaesemaks ja inimelu põhialused on ohus.

Ehrensbergi farm – elurikkuse näidisfarm

Bioloogilise mitmekesisuse majandusmudeli järeleproovimine eeskujuna meie tootjatele.

Paberi taaskasutamine

Järjekindel paberi taaskasutamine säilitab metsade mitmekesisuse.

Kliima ja vee kaitse

Põllumajandusloomade liigile sobiv pidamine ja söötmine on ökoloogilise põllumajanduse keskne osa.

Biodiversity in Good Company

HiPP on algatuse Biodiversity in Good Company liige.