Säästva kalapüügi kalad

HiPP kasutab ainult mahevesiviljeluse MSC-sertifikaadiga kala. MSC tagab, et tema kontrollitavad kalamajandid vastavad kindlaksmääratud keskkonnastandarditele, kaitsevad kalapopulatsioone ja tegutsevad tõhusate majandamispõhimõtete kohaselt.

Garanteerimaks parima kvaliteediga kala analüüsitakse korrapäraselt keskkonnatingimusi ja valitakse parimaid avamere püügipiirkondi.

Kõigi nende meetmete abil aitab HiPP ära hoida ka ülepüüki ja kaitsta kalade populatsioone, nii et meie tänastel väikestel tarbijatel oleks täiskasvanuks saades ikka piisavalt kalavarusid.

Marine Stewardship Council on rahvusvaheline sõltumatu mittetulundusühing, mis tõendab keskkonnasäästlikku kalapüüki. Sõltumatud audiitorid kontrollivad pidevalt, kas kalamajand vastab MSC kõrgetele standarditele. MSC standard tagab, et kala pärineb sertifitseeritud kalamajandist, mis kaitseb nii keskkonda kui ka kalavarusid.