HiPPi ELi ostujuhis

Puhkusereisid, uus töökoht või nädalavahetuse ostureis mõnes ELi riigis – lapsevanemad reisivad imikute ja väikelastega üle kogu Euroopa. Et aidata neil orienteeruda meie HiPPi rahvusvahelises tootevalikus, oleme ELi ostujuhisesse koondanud kõige olulisema teabe HiPPi toodete kohta, mida müüakse Euroopa Liidus.

Vanemad võivad HiPPi peale kindlad olla: HiPPi tooted vastavad alati rangetele kvaliteedi- ja ohutusnõuetele riigist sõltumata. Anname oma sõna!

Millele pean tähelepanu pöörama, kui kasutan mõnest teisest ELi riigist ostetud HiPPi toodet?

Kõikide HiPPi toodete siltidel on järgmine teave:

1. Toote nimetus
2. Soovituslik vanus
3. Peamiste koostisosade kujutised (kõikide imikutoitude siltidel)
4. Teave toote eriomaduste kohta

Kui kõik neli punkti on samad kui tootel, mida kasutate kodus, võite kindel olla, et toodete koostis on sama.

 

5. Kui mis tahes punktis esineb erinevusi, soovitame vaadata toote koostisosade loetelu. Veenduge, et toode sobib teie lapsele.

6. Kui teil on meie toodete kohta küsimusi, võtke ühendust konkreetse riigi HiPPi esindajatega. Kontaktandmed on kirjas toote sildil.

Purgid, topsid ja tuubid – kas sisu on sama?

Eri pakendite nagu purkide, topside või tuubide tootmise ja täitmise protsess peab vastama erinevatele nõuetele. Seetõttu võib olla vaja kasutada teistsuguseid retsepte.

Kui teie lapse lemmiktoode on teises ELi riigis saadaval teistsuguses pakendis, lugege enne toitmisega alustamist koostisosade loetelu.

Kui teil on meie toodete kohta küsimusi, võtke ühendust konkreetse riigi HiPPi esindajatega. Kontaktandmed on kirjas toote sildil.

Koostisosade loetelu on veidi erinev, kuigi toode ise näeb välja samasugune – miks nii?

Üldiselt määravad ELi seadused selle, kuidas peavad toote koostisosad pakendil esitatud olema.
Üksikud ELi riigid on aga neid määrusi veidi eri moel tõlgendanud. Eri riikides sama koostisega toodet müües peame järgima seaduste kohalikke tõlgendusi.

Milliseid erinevusi võib koostisosade loetelus olla?

Koostisosade erinev kogus (protsentides)

ELi seaduste järgi tuleb mõne koostisaine kogus esitada protsentides. See kehtib koostisainetele, mida rõhutatakse toote nimes või kujutatakse selle sildil.
Seda seadust rakendatakse eri riikides erinevalt. Näiteks mõnes riigis tuleb märkida kõikide tootesildil kujutatud koostisosade kogus, kuid teistes riikides tuleb sel moel esitada üksnes kindlad koostisosad, mis on nende meelest olulised.
Koostisosade loetelude vahelistel erinevustel ei ole mingit mõju toote kvaliteedile, sest retseptid on täpselt samad.

Koostisosade loetelus erinevad nimetused

Teine erinevus, mis siltidel esineb, on teatud vitamiinidele ja mineraalainetele viitav sõnavara, mille aluseks on kohalikud seadused. Mõnes riigis nõutakse väga erialaseid termineid, kuid teistes eelistatakse kasutada üldlevinumaid nimetusi. Näiteks kasutatakse mõnes riigis terminit „C-vitamiin“, mis on suhteliselt tuntud sõna, teistes aga terminit „askorbiinhape“, mille puhul ei ole kõik tarbijad teadlikud, et tegemist on C-vitamiini sünonüümiga.

Koostisosade loetelus olevate koostisosade summeerimine

Mõnes riigis on väga tähtis, et koostisainete loetelu oleks selge ja kokkuvõtlik. Üks sellest tulenevaid nõuded on, et koostisained tuleb kokku võtta ühe nimetuse all ning sellele järgneb sulgudes loetelu, näiteks vitamiinid (A-vitamiin, niatsiin, E-vitamiin …). Teistes riikides tahetakse, et iga koostisosa oleks eraldi esile toodud ja järjestatud koguse järgi kahanevas järjekorras, näiteks A-vitamiin, …, niatsiin, ….

HiPPi tooted on alati ajakohastatud

HiPPi tooteid vaadatakse korrapäraselt üle ja kohandatakse. Põhjused, miks seda tehakse, on järgmised:

  • uued teaduslikud leiud,
  • uued õiguslikud nõuded,
  • tarbijate muutunud nõudmised.

Kui uued/kohandatud tooted on turule lastud, võivad need olla ELi turgudel varasemate versioonidega ajutiselt samal ajal müügil. Kui teil on küsimusi muudatuste kohta meie tootevalikus, võtke ühendust konkreetse riigi HiPPi esindajatega.
Kontaktandmed on kirjas toote sildil.

Mida pean teadma, kui ostan HiPPi imikutoitu ELis?

Toodete valik teistes ELi riikides on üldiselt sama kui teie koduriigis. Arvestame muidugi riiklike toitumissoovitustega või toitumisharjumustega, mis tähendab, et võib esineda väikeseid erinevusi.

Samal tootel on erinev soovituslik vanuserühm

Arvestage, et tootel, mida te tavaliselt ostate, võib teises ELi riigis olla erinev soovituslik vanus. Lugege koostisainete loetelu, et teha kindlaks, kas toote sisu on sama kui teile tuttaval tootel.

Kui teil on sellel teemal küsimusi, võtke ühendust konkreetse riigi HiPPi esindajatega. Kontaktandmed on kirjas toote sildil.

Sama toode, kuid erinev pakendi suurus

Meie HiPPi purke on mitmes eri suuruses, sest igas riigis on oma toitumisharjumused. Mõnes riigis on magustoidu söömine pärast igat söögikorda tähtis komme, teistes aga pakutakse ainult soolast sööki ilma järelroata. Tänu mitmes suuruses purkidele saame pakkuda midagi kõikidele.

Väärtuslik taimeõli HiPPi valmistoitudes

Lisame oma valmistoitudesse toitumisteadlaste soovitatud koguse taimeõli, et imikud ja väikelapsed saaksid kätte piisaval määral küllastumata rasvhappeid. Puhtmatemaatiliselt sõnastatult: eri suurusega purkides võib sisalduda protsentuaalselt erinev kogus õli. See ei mõjuta toote kvaliteeti.

Mida pean teadma, kui ostan HiPPi piimasegu ELis?

Piimasegude korral on ELi toitmissoovitused väga erinevad. Kui ostate piimasegu mujalt kui oma koduriigist, soovitame vaadata hoolikalt pakendit, sest valmistamis- ja toitmisjuhised võivad riigiti erineda.

Kui teil on meie toodete kohta küsimusi, võtke ühendust konkreetse riigi HiPPi esindajatega. Kontaktandmed on kirjas toote etiketil.

Järgnev kehtib kõigi HiPPi toodete kohta.

Kõik HiPPi piimasegud on kohandatud imikute eriliste toitumisvajadustega, et nad saaksid kätte kõik, mida arenguks vajavad. Oleme enam kui 50 aastat pühendanud kogu oma hoole ja kogemuse parimate piimasegude tootmisele – järgides HiPPi rangeid kvaliteedinõudeid üle kogu maailma. Seepärast on kõik HiPPi piimasegud imikutele võrdselt ohutud, olenemata sellest, kus nad elavad, ning nendes on olemas kõik toitaineid, mida terved imikud ja väikelapsed vajavad.

PRE, 1, 2, 3, 4, väikelaste piimasegu või Junior – mida need tähendavad?

Piimasegud liigitatakse riigi tavade järgi PRE, 1, 2, 3, 4, väikelaste või Juniori piimaseguks. Leiate selle liigituse kõikide HiPPi piimasegude pakendi esiküljelt

Pange tähele, et need liigitused või etapid võivad olla seotud teistsuguste vanustega, kui olete oma koduriigis harjunud.

Imikute piimasegud on liigitusega 1 ja PRE. Teie laps võib neid piimasegusid juua alates sünnist.
Etappide 2, 3, 4, väikelaste ja Juniori piimasegude pakenditelt leiab rohkem teavet soovituslike vanuste kohta.

Piimasegus leiduvast tärklisest

Piimasegudele lisatakse tärklist, et muuta need kreemisemaks. Riikides nagu Saksamaa ja Austria lisatakse tärklist nii liigitusega 1 kui ka alates kuuendast elukuust sobivale jätkupiimasegule.

HiPPi tärklisega piimasegudes on tärklis kirjas ka kui üks koostisainetest. Lisaks on täpne tärklisesisaldus kirjas pakendil olevas toitumisalases teabes. Ilma tärkliseta piimasegusid on tärklisega segudest lihtne eristada, sest nende pakenditel on märgis, et see sisaldab ainult laktoosi.

Valmistamisjuhised mõjutavad piimasegu HiPP COMBIOTIC®

Meie piimasegu HiPP COMBIOTIC® sisaldab hoolikalt valitud koostisosi ja väärtuslike toitainete ainulaadset segu, mis on saanud inspiratsiooni loodusest. Nende eriliste koostisainete seas on looduslikud piimhappekultuurid, mis on algselt eraldatud rinnapiimast.
Mõnes ELi riigis on piimasegu valmistamise temperatuur 70 °C. Nendes riikides ei lisa me piimasegudesse piimhappekultuure, sest kuum vesi muudaks need inaktiivseks.

HiPPi piimasegudel, mis sisaldavad piimhappekultuure, on pakendi peal asjakohane märgis. Piimhappebakterid on kirjas ka koostisainete loetelus.

Kui teil on meie toodete kohta küsimusi, võtke ühendust konkreetse riigi HiPPi esindajatega. Kontaktandmed on kirjas toote sildil.