Keskkonnakaitse

Dokumenteerime oma keskkonnakaitse toetamise ja jätkusuutliku tegevuse põhinäitajad.

Keskkonnastatistika

Meie 2014. aasta keskkonnaeesmärkide kohta saate lugeda siit.

Ökotasakaalu sisendid

HiPP on suurim mahebioloogiliste toorainete töötleja kogu maailmas. Oma maheviljelusega kaitseme pinnast ja põhjavett.

Ökotasakaalu väljundid

HiPPi projektid ja saavutatud kokkuhoid.