Keskkonda ja kliimat säästev kaitse

Keskkonnakaitse Pfaffenhofeni tehases

„Kliima ja atmosfääri kaitse on meie aja üks olulisemaid ülesandeid.“

HiPPi tehas Pfaffenhofenis

Tänu taastuvenergia pidevale kasutamisele on HiPP suutnud vähendada CO2 heidet viimase 14 aasta jooksul umbes 90%. Võrreldes 2000. aastaga on 2014. aastal toodetud umbes 14 000 tonni vähem CO2. Selle koguse CO2 sidumiseks oleks vaja umbes 5000 jalgpalliväljaku suurust metsa.