Skip to main content

Sortidest

HiPPis ei kasutata kindlat nisusorti. Olenevalt mahetootest kasutatakse kas kõvanisu või tavanisu helveste, jahu või manna kujul. Kõvanisu terad on tavanisu omadest kõvemad. Kõvanisu on vastupidav ja küpseb ühtlaselt, mispärast sobib see pasta, kuskussi ja bulguri valmistamiseks. Tavanisu sisaldab aga rohkem tärklist, mistõttu kasutatakse selle jahu HiPPi mahekuivikute ja -küpsiste valmistamisel, aga ka maheteraviljaputrude valmistamisel.