Skip to main content

Holland

Holland asub Euroopa lääneosas. Riigi arvukaid väikesaari lahutab mandriosast Waddenzee laht. Seega pole üllatav, et veekogud nagu järved, jõed ja kanalid moodustavad pea 17% riigi pindalast. Mere lähedusest tingituna on Hollandi kliima suvel jahe ning talvel pehme ja sademeterikas. Sademed jaotuvad üsna ühtlaselt kogu aasta peale. Hollandi teeb eriliseks fakt, et pea pool riigi pindalast on allpool merepiiri. Spetsiaalseid meetodeid kasutades on üleujutatud alad tasahaaval kuivendatud, et põllumajanduse tarbeks maad juurde saada. Tänapäeval moodustab põllumajandusmaa kogupindalast umbes kaks kolmandikku ja just seal kasvatatakse ka HiPPi maheporgandeid.