Skip to main content

Slovakkia

Slovakkia on merepiirita Kesk-Euroopa riik, mille maastikku kujundavad Lääne-Karpaadid oma rohkete orgude ja nõgudega. Suuri lagendikke leidub ainult riigi ida- ja edelaosas. Slovakkia peamiselt mandriline kliima toob kaasa soojad suved ja külmad talved. Piirkonnast olenevalt kõigub aastane sademete hulk 600 ja 2000 mm vahel. Põllumaaks sobivad vaid Slovakkia madalamad osad. Seal kasvatatakse teravilja, humalat ja ka HiPPi mahekartulit.