Skip to main content

Päritolust

HiPPi maheveiseliha on pärit ainult Saksamaal, Austrias, Iirimaal ja Poolas kasvatatud loomadelt, kes saavad piisavalt aega karjamaal veeta. Meie karjamaad on peamiselt püsirohumaad, mõned neist asuvad väheviljakatel pinnastel, teised mägistel aladel. Maade mõistlik kasutamine soodustab liigirikkust. Looduslikus elukeskkonnas saavad loomad liigiomaselt käituda: nad elavad karjana koos ja otsustavad ise, millal süüa või puhata. Piisavas koguses heintaimi ja ürte on neile alati kättesaadaval ning vabas õhus viibimine on loomade tervisele väga kasulik. Vaid talvel ja vajaduse korral antakse neile heina ja silo näol lisasööta.