Skip to main content

Rohumaaveiste pidamine

HiPPi toodetes sisalduv veiseliha on pärit ainult ammlehmakarjadest. Ammlehmakarjades ei eraldata emalehma vasikast, vaid neil lastakse koos kasvada. Loomad veedavad suurema osa aastast rohumaadel – vasikad, lehmad ja täiskasvanud tõupullid karjas koos. Nii toimub ka paljunemine loomulikul viisil. Harilikult sünnivad mahevasikad karjamaal ning jäävad oma ema juurde. Vasikaid hoitakse teistega karjas koos kuni „teismeikka“ jõudmiseni.