"Biodiversity in Good Company"

Ühinenud mõttekaaslased

HiPP on seotud ettevõtluse ja bioloogilise mitmekesisuse algatusega, mis sai alguse 2008. aastal ÜRO bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni osaliste konverentsil. Algatus "Biodiversity in Good Company " ühendab ettevõtteid, kes majanduse ja ühiskonna huvides seisavad koos bioloogilise mitmekesisuse kaitsmise eest.

Nad on sõnastanud oma missiooni ja juhtimisdeklaratsiooni, millega on võtnud endale ülesandeks integreerida bioloogilise mitmekesisuse kaitse oma ettevõtte juhtimissüsteemi. Juhtimisdeklaratsiooni allkirjastamisega järgib enam kui 40 ettevõtet kogu maailmas nõudmist teha bioloogilisest mitmekesisusest oma ettevõtte juhtimissüsteemi osa. Oluline panus õiglasesse kaubandusse anti 2010. aastal Jaapanis Nagoyas toimunud ÜRO liikide kaitse konverentsil. Muu hulgas määratleti seal juhised, kuidas tuleks bioloogiliste toorainete kasutamisest saadavat kasumit kasutajate ja päritoluriikide vahel õiglaselt jagada.

Lisainformatsiooni leiate siit: www.business-and-biodiversity.de

HiPP on seotud erinevate jätkusuutlikkuse ja bioloogilise mitmekesisuse projektidega.

Teeme regulaarset koostööd vabaühenduste ja liitudega, näiteks AöL (Ökoloogiliste Toiduainete Tootjate Liit), BAUM (Saksamaa ökoloogiliselt teadliku majandamise töörühm), WWF, BUND, Deutscher Naturschutzring, Greenpeace, Bund Naturschutz Bayern, Bioland, Naturland ja erinevad teadusasutused.