Kliima ja vee kaitse

Kliima ja atmosfääri kaitse on meie aja üks olulisemaid ülesandeid. Saage teada, kuidas HiPP kasutab kliima ja vee kaitsmiseks taastuvaid energiaallikaid ja tehnilisi uuendusi.

Taastuvate loodusvarade kasutamine

Loodusvarade säästev kasutamine ja bioloogilise mitmekesisuse kaitse on meie jätkusuutlikkuse juhtimisel kesksel kohal.

HiPP oli märkimisväärselt panustanud kliimakaitsesse juba enne, kui poliitikud sõnastasid CO2 vähendamise eesmärgid. Alates 1995. aastast oleme kogu Pfaffenhofeni tehase energiavarustuse saanud taastuvatest energiaallikatest (roheline elekter, biomass, päikeseenergia) ja valmistame nüüd tooteid CO2-neutraalselt. Üle 90% Pfaffenhofenis kasutatavast energiast pärineb taastuvatest energiaallikatest.

Ülejäänud energiaallikad on fossiilkütused (nt tööreisidel), mille CO2 heide kompenseeritakse ülemaailmsete kliimaprojektidega.

Alates 2001. aastast on kogu HiPPi tehase kütte-, sooja vee ja auruvajadus kaetud biomassi (hakkpuidu) kasutamisega. Taastuvenergia eeskujuliku kasutamise eest pälvis HiPP 2011. aastal Saksa Solarpreisi auhinna.

Töötame hüdroelektrijaamadest pärit rohelise elektriga – ilma tuumaenergiata.

Alates 2000. aastast on viidud ellu kuus päikeseenergia projekti, mis toodavad 436 m² kollektoripinnal päikeseenergiast kokku 52 800 kWh elektrit aastas. Kõik orgaanilised jäätmed lähevad põllumajanduslikesse biogaasijaamadesse. Igal aastal toodetakse sel viisil 2 miljonit kWh elektrit.

Vesi kui 21. sajandi kõige olulisem loodusvara

Pakume veeressursi kasutamiseks murrangulisi lahendusi. Selle üha väärtuslikuma vara säästmiseks on HiPP teinud tehnilisi uuendusi ja vähendanud viimase kolme aastakümne jooksul vee tarbimist rohkem kui kahe kolmandiku võrra.