Keskkonnastatistika

Oleme endale seadnud suured keskkonnakaitse eesmärgid.

Kõigi oluliste sisendite ja väljundite arvud näitavad HiPPi keskkonnakaitse konkreetseid edusamme.

Eesmägid

Põhinäitajad   2011 2012 2013 Prognoos
Operatiivtarvikud kg/t 2,1 2,6 2,0 2,0
Puhastusvahendid kg/t 1,9 2,4 2,7 1,9
Energia kWh/t 728,2 774,6 767,2 728,2
  ainult tootmiseks vajalik aur kWh/t 488,1 509,5 519,1 488,1
  ainult tootmiseks vajalik elekter kWh/t   102,3 100,7 100,7
Vesi m3/t 7,5 8,1 8,2 7,5
Pakendid kg/t 497,3 513,0 509,8 497,3
Heitvesi m3/t 6,4 6,9 7,3 6,4
  Jahutusvesi Ilmi jõest m3/t 2,5 2,7 2,8 2,5
  Reovesi, kanalisatsioon m3/t 3,9 4,2 4,5 3,9
Jäätmed, kokku kg/t 229,2 234,4 240,4 229,6
Ringlusse mittevõetavad jäätmed kg/t 5,3 5,5 5,7 5,3
Süsinikdioksiid kg/t 31,7 44,3 37,6 31,7