Ökotasakaalu väljundid

Ringlussevõtt

Tänu järjepidevale jäätmete sorteerimisele võetakse üle 97% HiPPis kogunenud jäätmetest ringlusse.

Iga-aastane CO2-säästupotentsiaal HiPPis

Tänu meetmete rohkusele on tehase aastased heitkogused märkimisväärselt vähenenud:

ühendus linna biomassi koostootmisjaamaga, energia tootmine päikese- ja biogaasijaamades, taastuvenergia omandamine hüdroelektrijaamadest ning meie autopargi üleminek keskkonnahoidlikele tehnoloogiatele on toonud kaasa ettevõtte CO2 heitkoguste pea 90% languse toodetud tonni kohta 2011. aastal võrreldes 2000. aastaga.

Süsteem CO2-kokkuhoid 2013. aastal võrreldes 2000. aastaga
Biomassi koostootmisjaam 9.846 t
Elekter täielikult hüdroenergiast 4.170 t
Kokkuhoid 14.016 t