Olla enamat kui lihtsalt mahe, tähendab meie jaoks, et teeme rohkem, kui seda nõuab ELi mahepõllumajanduse märgis.

+ üle 60 aasta kogemust mahepõllumajanduses

+ loomade heaolu tagamine järgides HiPPi rangeid standardeid

+ teadusuuringud liikide säilitamiseks ja bioloogilise mitmekesisuse edendamiseks

+ rangemad piirnormid kui seaduses ette nähtud

+ üle 260 kvaliteedikontrolli ühe toote kohta

+ kliimasäästlikult toodetud purgid


= HiPP Organic kvaliteedimärk

„Rangem kui ELi mahemärgistus: HiPPi mahemärgistus tähistab suurepärast kvaliteeti.

Mina isiklikult luban seda.“

Loomasõbralikum:

Nii elavad HiPPi maheveised

Vaata lisaks

Loomasõbralikum:

HiPP ei kärbi kodulindude nokkasid

Vaata lisaks

Loomasõbralikum:

Omaalgatus “Kukepoegade kasvatamine“

Vaata lisaks

Loomasõbralikum:

Õnnelikud lehmad HiPPi mahepiima jaoks

Vaata lisaks

Loomasõbralikum:

Säästva kalapüügi, MSC-sertifikaadiga kalad

Vaata lisaks

Loomasõbralikum

... sest meie juures saavad vasikad palju kauem viibida koos emadega ja isastel tibudel on samuti võimalus suureks kasvada.

HiPPi mahefarmides on loomad õnnelikud. Liigile sobivad kasvatusmeetodid ja looduslik sööt on mahepõllumajanduse alustalad. Seadus on selles valdkonnas väga selge: sööt peab pärinema mahefarmidest ega tohi sisaldada antibiootikume, jõudlust parandavaid aineid ega geneetiliselt muundatud toorainet. Kõige sobivamate tõugude valimine, palju ruumi liikumiseks, suured tallid ja piisavalt valgust aitab kaasa ka loomade tervisele ja heaolule.

HiPP läheb seaduslikest nõuetest isegi kaugemale ja tal on oma tootjatele mõeldud juhised, mida mahepõllumajanduslikud tarnijad peavad järgima. HiPPi töötajad teevad korrapäraseid kohapealseid kontrolle, et tagada kõigi HiPPi loomakasvatus- ja loomakaitsenõuete täitmine. Tänu sellele igakülgsele protsessikontrollile suudame klientidele kinnitada, et hoolitseme oma loomade eest loomulikul ja liigile sobival viisil, sest loomade heaolu on meile väga tähtis.

Bioloogiliselt mitmekesisem ja kogenum:

Üle 60 aasta HiPPi köögiviljakasvatust

Vaata lisaks

Bioloogiliselt mitmekesisem ja kogenum:

Õiglaselt toodetud mahebanaanid - meie Costa Rica projekt

Vaata lisaks

Bioloogiliselt mitmekesisem ja kogenum:

HiPPi puuvili pärineb aasadele rajatud viljapuuaedadest

Vaata lisaks

Bioloogiliselt mitmekesisem ja kogenum:

HiPPi maheteraviljad kasvatatakse ülima hoolikusega

Vaata lisaks

Bioloogiliselt mitmekesisem ja kogenum

... sest mahepõllumajandus soodustab ka bioloogilist mitmekesisust.

Kas teadsite, et ainult terved mullad saavad toota tervislikku toitu?

Enne kui põllust saab HiPPi mahepõld, kontrollib üks meie ekspertidest mulla kvaliteeti, võttes põllu kohta mitu proovi ja analüüsides neid meie laborites. Põld sobib HiPPi mahepõllumajanduslike kultuuride kasvatamiseks ainult siis, kui proovid vastavad meie rangetele kvaliteedinõuetele. Avatud põldudelt puhub tuul kahjurid ära ning kui istutada põldude ümber mitmesuguseid maitsetaimi, loome kahjuritele elupaiku, mida nad meie põldudele eelistavad.

Säästlikum ja kliimahoidlikum

... sest terved mullad vabastavad vähem CO2 ja meie purgid toodetakse kliimaneutraalsel viisil.

Koos suudame rohkem

Igaüks meist võib teha enamat ja näiteks:

  • ehitada oma aeda lindudele pesitsuskaste
  • külvata seemneid, et luua värvikaid lillepõlde
  • rajada oma putukahotelli

Nii saate kaasa aidata lindude ja putukate elupaikade säilimisele.