Skip to main content

Päritolust

HiPPi maheõunad vajavad kasvamiseks ja valmimiseks piisavalt sademeid. Siiski ei ole hea ka liigniiskus, kuna see soodustab seenhaiguste teket. Suvel vajavad õunad soojust, et saavutada õige suhkru ja hapete tasakaal. Madalate temperatuuride suhtes on õunapuud väga tundlikud. Külmaperiood on puudele küll õigeaegseks ja korrapäraseks õitsemiseks vajalik, kuid õitsemise ajal nad külma ei kannata.

Et tagada hea kvaliteet aastaringselt, hangime oma õunad Saksamaal, Gruusias, Itaalias, Austrias, Poolas, Serbias, Türgis, Ukrainas ja Ungaris asuvatest maheaedadest, erandjuhul ka lõunapoolkeralt. Kui võimalik, eelistame segaaedades kasvatatud õunu. Segaaiad on ökoloogiliselt suure tähtsusega, sest aitavad kaasa vanade sortide säilitamisele ning on putukatele ja lindudele olulised elupaigad.